Gra uliczna

Z okazji Święta Niepodległości w Bielsku Białej została zorganizowana Gra Uliczna.
Wzięło w niej udział ponad 75 osób- młodzieży, dorosłych, rodzin z dziećmi.

Scenariusz gry zakładał zapoznanie uczestników z osiągnięciami polskiej administracji na terenie Bielska i Białej w okresie II Rzeczypospolitej.
Na zaproszenie burmistrza Bielska, Wiktora Przybyły, kilkunastu dziennikarzy i reporterów światowych gazet (zespoły uczestników gry) przygotowało relację, a zarazem ocenę funkcjonowania społeczności wielonarodowej i wielowyznaniowej w okresie administrowania życiem Bielska i Białej przez przedstawicieli Państwa Polskiego.
Ważną przesłanką dla sporządzenia relacji były wizyty zagranicznych korespondentów w wybranych obiektach architektonicznych, stanowiących wizytówkę osiągnięć Bielska i Białej w okresie międzywojennym. Nieodzowną pomocą była mapa Bielska i Białej z nazwami ulic z tego czasu.

Zadaniem grup reporterskich było dotarcie do wskazanych obiektów, ich poprawna identyfikacja oraz zebranie o nich podstawowych informacji. Nie było to jednak łatwe! W trakcie realizacji zadań uczestników gry spotka wiele niespodzianek i trudności. Pokonanie ich wymagało zarówno sprytu, jak i sprawności fizycznej.
Aby zdobyć konieczne informacje trzeba było się nieźle natrudzić. Wymagało to dotarcia do odpowiednich dokumentów, zwiedzenia specjalnie przygotowanej wystawy, a także uzyskania ich w mniej typowy sposób - np. gasząc pożar, czy też odwiedzając miejscową gospodę… Punktem kulminacyjnym – swoistą wyprawą w czasie – była uroczystość nadania imienia Józefa Piłsudskiego Gimnazjum Polskiemu (obecnie L.O. im. M. Kopernika).
Tam też nastąpił finał gry – sporządzenie własnej relacji dotyczącej rozwoju Bielska i Białej w okresie międzywojennym. Niewątpliwie przydały się zdolności plastyczne i artystyczne.
Miejscem pracy nad realizacją tego zadania był jeden z najpiękniejszy gmachów szkolnych II Rzeczypospolitej.To jednocześnie okazja do zapoznania z tym niezwykłym obiektem i jego twórcami, a także szczególną rolą, jaką Gimnazjum Polskie odegrało w życiu przedwojennego Bielska.

To jednak nie jedyna nagroda! Dla najlepszych zespołów zostały przygotowane atrakcyjne upominki i pamiątki!
Uczestnicy gry byli zachwyceni i jak doszły nas słuchy z niecierpliwością oczekują na kolejną grę uliczną. Zapewniliśmy ich ,że taka się odbędzie poszerzona o Piknik z okazji Święta Niepdległości.

Podziekowania dla organizacji dzięki którym mogła rozegrac się gra:

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Polskiego Związek Strzelecki „Strzelec” Okręg Beskidzki Polskiego Związku Filatelistów Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zespół Szkół Plastycznych
Restauracja „Wieniawa” przy ul. Barlickiego 19