"Mechanik z pasją"

W 2013 roku Fundacja Militarny Instytut Historyczny zrealizowała z powodzeniem Projekt „Mechanik z pasją” .

Pozyskaliśmy do fundacji pojazd historyczny Jeep Willys MB z 1944 roku wymagający remontu.
Projekt objął udział uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w cyklu zajęć praktycznych i teoretycznych umożliwiając uczniom zdobycie umiejętności w zakresie naprawy i renowacji pojazdów poprzez naukę i historię.

Przedsięwzięcie to dało możliwość realizacji wielu zadań w zakresie rozszerzenia oferty edukacyjnej. Projekt został bardzo wysoko oceniony zarówno przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jak i młodzież w nim uczestniczącą .
FIO Lokalnie przyznało dotację na ten projekt.

Projekt „Mechanik z pasją” to udział młodzieży w cyklu zajęć praktycznych i teoretycznych umożliwiająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie naprawy i renowacji ,,starych pojazdów” poprzez naukę i historię, zarówno praktyczną jak i teoretyczna. Nabyliśmy do fundacji pojazd zabytkowy , historyczny Jeep Willys MB z 1944 roku w stanie niekompletnym oraz wymagającym remontu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu w szkole mechanicznej, w technikum oraz w liceum w Bielsku Białej  stwierdzono wśród uczniów: brak perspektyw na przyszłość, często wynikające z obawy przed niemożnością znalezienia zatrudnienia w nowym zawodzie,
brak kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej
niska motywacja oraz brak wiary we własne możliwości.

Udział młodzieży w remoncie zabytkowego samochodu wojskowego Jeep Willys jest doskonałym pomysłem nie tylko żywej lekcji historii ale, również daje szanse na zainteresowanie młodych ludzi zawodami technicznymi. Remont eksponatu stanowi "bazę" dla nawet kilku zadań publicznych, od kultywowania pamięci historycznej, po zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży oraz promocję aktywizacji zawodowej.
Stworzył także możliwość doposażenia zasobów fundacji a przez to pozwolił doskonalić umiejętności i szerzyć zainteresowania historycznych i prelekcji historyczno-mulimedialnych zarówno w szkołach, na targach edukacyjnych, piknikach prezentujących historię walk – w miejscu gdzie dotyka się prawdziwej historii.

Uczestnicy projektu wzięli udział w wykładach historycznych, zajęciach praktycznych. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał Certyfikat " Mechanika z pasją".

Mimo wielu zajęć w szkołach taka forma przekazu historii jest bardzo ciekawa i interesująca dla dzieci, młodzieży które poszukują alternatywnych sposobów na naukę to jest rozwiązanie.
Jest to ciekawa forma edukacji w celu podniesienia poziomu wiedzy uczniów na temat historii oraz zdobycie umiejętności w zakresie naprawy i renowacji ,,starych pojazdów”
Młodzież mająca czas wolny od zajęć szkolnych , po lekcjach mimo wielu zajęć w szkołach była zainteresowana taką forma przekazu.
Młodzież poszukuje alternatywnych sposobów na naukę i nudę.

Podczas warsztatów wzbudziliśmy w nich chęć do działania przygotowaliśmy do aktywnego życia w społeczeństwie jak również wpłynęło to na upowszechnianie tradycji i kultury. Temat pielęgnowania wartości historyczno - patriotycznej poprzez pozytywne działania praktyczne i obiektywny przekaz wiedzy, jest aktualny i zawsze wart wsparcia.

Udział młodzieży w remoncie zabytkowego samochodu wojskowego Jeep Willys był doskonałym pomysłem nie tylko żywej lekcji historii ale, również daje szanse na zainteresowanie młodych ludzi zawodami technicznymi oraz zadaniami wojska.

W 2015 roku przygotowujemy kolejną edycję Mechanika z pasją