Gra miejska „Rok 1939. Bielsko - Bialski garnizon wojskowy..."

Scenariusz gry miejskiej oparty był na wydarzeniach, które miały miejsce w Białej i Bielsku wiosną i latem 1939 roku. Zespoły uczestniczące w grze miały za zadanie wykonanie misji, które odnosiły się do działań polskich grup przysposobienia wojskowego w przededniu wybuchu II wojny światowej. Realizacja misji wymagała opanowania podstaw rzemiosła wojskowego m. in. strzelania i opatrywania rannych oraz umiejętności prowadzenia działań wywiadowczych i rozpoznawczych. Rozpoczęcie gry miało miejsce rano 11 listopada w Liceum nr 8 im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 6. Od godz. 9.30 uczestnicy realizowali na ulicach i placach Bielska zadania. O godz. 13.30 gra zakończyła się inscenizacją historyczną–przekazaniem zakupionego uzbrojenia przez mieszkańców żołnierzom garnizonu Bielsko-Biała. Tuż po inscenizacji odbyła się prelekcja prof. dr hab. Andrzeja Olejko na temat polskich przygotowań do wybuchu II wojny światowej. Po prelekcji rozstrzygnięto zwycięzców gry.