"Ku dobru wspólnemu-współpraca z organizacjami pozarządowymi"

Celem tego interesującego spotkania było promowanie dobrych praktyk współpracy międzysektorowej, a także zachęcenie szkół jeszcze niezdecydowanych do otworzenia się na organizacje pozarządowe i lokalne grupy wsparcia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radny Miasta Krakowa, pan Stanisław Rachwał, członkowie Stowarzyszenia Civitas 44, dyrektorzy i nauczyciele krakowskich szkół, a także pan profesor Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ, który wygłosił wykład dotyczący tradycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

O swoich dotychczasowych doświadczeniach z organizacjami pozarządowymi oraz o pracy na rzecz dobra wspólnego podzielili się Pani Dorota Petlic, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, oraz Jerzy Poźniak, prezes Fundacji Bartla.

Nasza fundacja opowiadała o tym jak to we współczesnej szkole dzieci sprawiają wiele problemów wychowawczych.
Nauczyciele często stają przed dylematem: czy zrealizować program, czy poświęcać więcej czasu pracy wychowawczej?
Nasza fundacja jako organizacja pozarządowa pomaga wychowawcom i szkołom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwoju ich podopiecznych, otwierając szkołę i uczniów na świat, angażując ich w różnorodne akcje, rozwijając ich osobowość i ambicje. Współpraca tych instytucji jest bardzo zróżnicowana.
Doskonałym przykładem byli towarzyszący fundacji członkowie grupy rekonstrukcyjnej The Jarheads - Desert Storm Reenactment Group w prezentujący się w przepięknych mundurach galowych.

Bardzo gorąco dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu a szczególne podziękowania należą się Pani Wioli Michałek za której to sprawą konferencja była udana.